برگزاری مجمع عمومی فوق العاده با موضوع افزایش سرمایه شرکت کارگزاری بانک مسکن

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت کارگزاری بانک مسکن، با حضور صد در صد سهامداران در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ برگزار شد.

در این مجمع، موضوع افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال به ۲۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته به منظور اجرای طرح تأمین مالی، توسعه دامنه فعالیت و بهبود کفایت سرمایه شرکت که مشتمل بر توجیه لزوم افزایش سرمایه و چگونگی انجام آن می باشد، به عنوان دستور جلسه قرائت و مورد تصویب حاضران قرار گرفت.

 

افزایش سرمایه شرکت کارگزاری بانک مسکن
افزایش سرمایه شرکت کارگزاری بانک مسکن