سامانه ارتباط با مشتریان

 

شما می توانید هرگونه انتقاد، پیشنهاد و یا تقدیری که دارید، از طریق تکمیل و ارسال فرم ذیل به دست ما برسانید و ما را در راستای نیل به بهترین و بالاترین نسبت رضایت مشتری یاری نمایید.

 

 

 

سامانه ارتباط با مشتریان (CRM)

  • ارسال پیام شما