برگزاری سمینار آموزشی آشنایی با بورس در دانشگاه علامه طباطبایی

سمینار آموزشی آشنایی با بورس و ساز و کار معاملاتی در آن در تاریخ ۵ دی ماه در سالن آمفی تئاتر دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی، با حضور اساتید محترم دانشگاه، آقایان دکتر بحرالعلوم، دکتر ارضاء و دکتر پیمانی برگزار شد.

در پایان، به شرکت کنندگان گواهینامه معتبر اعطا گردید.


سمینار آموزشی آشنایی با بورس