سهامداران و نمودار سازمانی

سهامداران

ترکيب سهامداران شرکت کارگزاری بانک مسکن، در تاريخ 1396/06/15 به شرح جدول زير است:

نام سهامداران درصد سهام
شرکت گروه سرمايه‌گذاری بانک مسکن (سهامي عام) %89.996
شرکت خدمات بیمه تکایار (سهامي خاص) %5
شرکت سرمايه‌گذاری تامین آتیه مسکن (سهامي خاص) %5
شرکت گروه سرمايه گذاری مسکن (سهامي عام) %0.001
شرکت عمراني مسکن گستر (سهامي خاص) %0.001
شرکت مهندسين مشاور سرمايه‌گذاري مسکن (سهامي خاص) %0.001
شرکت بازرگاني سرمايه‌گذاري مسکن (سهامي خاص) %0.001
مجموع سهام %100